Nghệ Sĩ Độc Tấu - The Soloist

Chia sẻ 6.7/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Steve Lopez (Robert Downey Jr) đã vô tình phát hiện ra Nathaniel Anthony Ayers (Jamie Foxx) một cựu ... Mở rộng

Thông tin: