Nghịch Chiến - The Viral Factor

Chia sẻ 5.9/10

Tóm tắt:

Nghịch Chiến kể về cuộc đối đầu sinh tử của hai anh em Vạn Dương – Vạn Phi. Vì gia đình đã phân tán,... Mở rộng