Ngôi Nhà Của Những Xác Sống - House Of 1000 Corpses

Chia sẻ

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bối cảnh đặt vào những năm 70, hai cặp trai gái trẻ tuổi đã tự ý đi vào con đường sau của America để... Mở rộng