Ngôi Nhà Ma Ám - Ghost House

Chia sẻ 5.7/10

Tóm tắt:

Cặp tình nhân nghỉ mát ở Thái Lan tình cờ nhặt được một đồ vật kỳ lạ trong khu nghĩa địa dành cho nh... Mở rộng