Ngôi Nhà Tranh - Paperhouse

Chia sẻ 6.8/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Khi bản vẽ của Charlotte về cuộc sống và ngôi nhà tưởng tượng của cô gái 11 tuổi trở nên sống động, ... Mở rộng