Ngôi Trường Ma Ám - The Silenced

Chia sẻ 5.8/10

Tóm tắt:

The Silenced – Ngôi Trường Ma Quái kể về những sự việc kì dị xảy ra tại ngôi trường nôi trú biệt lập... Mở rộng

Thông tin: