Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký - Duck Duck Goose

Chia sẻ

Tóm tắt:

Duck Duck Goose xoay quanh cuộc hành trình của chú ngỗng tên Peng. Cậu ta luôn nghĩ rằng mình giỏi h... Mở rộng

Thông tin: