Ngũ Hiệp Trừ Yêu - The Thousand Faces of Dunjia

Chia sẻ 5.9/10

Tóm tắt:

Bộ phim thuật lại hành trình của một nhóm kiếm khách săn lùng yêu ma quỷ quái. Trong thời đại hỗn độ... Mở rộng

Thông tin: