Người Cha Nghệ Sỹ - Playing Father (Notes from Dad)

Chia sẻ

Tóm tắt:

Clay Allen, một người chơi kèn tài năng, quyết định trở thành giáo viên âm nhạc trung học. Do cắt gi... Mở rộng