Người Đàm Phán - Bridge Of Spies

Chia sẻ 7.6/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Lấy bối cảnh là thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh lạnh, phim xoay quanh câu chuyện của James Donovan... Mở rộng

Thông tin: