Người Đàn Ông Nghiêm Túc - A Serious Man

Chia sẻ 7.1/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Larry Gopnik, một người đàn ông trung lưu sinh sống giữa khu dân cư dành cho người Do Thái tại vùng ... Mở rộng

Thông tin: