Người Đẹp Và Thủy Quái - The Shape Of Water

Chia sẻ 7.6/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bộ phim sẽ là câu chuyện tình ma mị giữa người đẹp câm Elisa và thủy quái. Sự cô đơn và đồng cảm đ... Mở rộng