Người Điên Báo Thù - Insane

Chia sẻ 6.0/10

Tóm tắt:

Ngay giữa ban ngày, Kang Soo Ah bị bắt giữ và đem tới một bệnh viện tâm thần. Cô bị nhốt tại đó mà k... Mở rộng

Thông tin: