Người Hùng Củ Chuối - Kick-Ass

Chia sẻ 7.3/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Kick Ass xoay quanh Dave Lizewski, một học sinh trung học vì quá mê mệt truyện tranh nên đã quyết đị... Mở rộng