Người Máy Trỗi Dậy - Ex Machina

Chia sẻ 7.7/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Caleb, lập trình viên 26 tuổi làm việc tại công ty internet lớn nhất thế giới, chiến thắng một cuộc ... Mở rộng

Thông tin: