Người Máy Trỗi Dậy - Ex Machina

Chia sẻ 7.7/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Nhân vật chính của bộ phim là một lập trình viên trẻ có tên Caleb được cử đến sống trong vòng một tu... Mở rộng

Thông tin: