Người Sáp - Waxwork

Chia sẻ 6.2/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Chủ sở hữu của một bảo tàng sáp hiển thị quái vật nổi tiếng và kẻ giết người thực sự là một nhà ảo t... Mở rộng