Chọn tập 1/40

Tập 1

370785 lượt xem

Tập 2

53259 lượt xem

Tập 3

42979 lượt xem

Tập 4

39504 lượt xem

Tập 5

39411 lượt xem

Tập 6

37207 lượt xem

Tập 7

33731 lượt xem

Tập 8

30093 lượt xem

Tập 9

27589 lượt xem

Tập 10

30899 lượt xem

Tập 11

30152 lượt xem

Tập 12

27990 lượt xem

Tập 13

26920 lượt xem

Tập 14

28037 lượt xem

Tập 15

35550 lượt xem

Tập 16

18178 lượt xem

Tập 17

18466 lượt xem

Tập 18

18653 lượt xem

Tập 19

17939 lượt xem

Tập 20

20187 lượt xem

Tập 21

18198 lượt xem

Tập 22

22843 lượt xem

Tập 23

14132 lượt xem

Tập 24

14983 lượt xem

Tập 25

15804 lượt xem

Tập 26

14403 lượt xem

Tập 27

15572 lượt xem

Tập 28

15836 lượt xem

Tập 29

13782 lượt xem

Tập 30

17574 lượt xem

Tập 31

14350 lượt xem

Tập 32

15596 lượt xem

Tập 33

15512 lượt xem

Tập 34

15906 lượt xem

Tập 35

16902 lượt xem

Tập 36

15208 lượt xem

Tập 37

14139 lượt xem

Tập 38

15879 lượt xem

Tập 39

19315 lượt xem

Tập 40

37354 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng