Chọn tập 12/40

Tập 1

370529 lượt xem

Tập 2

53200 lượt xem

Tập 3

42952 lượt xem

Tập 4

39483 lượt xem

Tập 5

39388 lượt xem

Tập 6

37160 lượt xem

Tập 7

33707 lượt xem

Tập 8

30080 lượt xem

Tập 9

27566 lượt xem

Tập 10

30882 lượt xem

Tập 11

30137 lượt xem

Tập 12

27971 lượt xem

Tập 13

26852 lượt xem

Tập 14

27994 lượt xem

Tập 15

35505 lượt xem

Tập 16

18138 lượt xem

Tập 17

18439 lượt xem

Tập 18

18625 lượt xem

Tập 19

17928 lượt xem

Tập 20

20170 lượt xem

Tập 21

18179 lượt xem

Tập 22

22818 lượt xem

Tập 23

14120 lượt xem

Tập 24

14970 lượt xem

Tập 25

15775 lượt xem

Tập 26

14390 lượt xem

Tập 27

15563 lượt xem

Tập 28

15829 lượt xem

Tập 29

13775 lượt xem

Tập 30

17570 lượt xem

Tập 31

14348 lượt xem

Tập 32

15592 lượt xem

Tập 33

15509 lượt xem

Tập 34

15903 lượt xem

Tập 35

16898 lượt xem

Tập 36

15204 lượt xem

Tập 37

14132 lượt xem

Tập 38

15873 lượt xem

Tập 39

19297 lượt xem

Tập 40

37313 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 12

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng