Chọn tập 13/40

Tập 1

376480 lượt xem

Tập 2

54224 lượt xem

Tập 3

43747 lượt xem

Tập 4

40303 lượt xem

Tập 5

40105 lượt xem

Tập 6

37765 lượt xem

Tập 7

34204 lượt xem

Tập 8

30530 lượt xem

Tập 9

28017 lượt xem

Tập 10

31530 lượt xem

Tập 11

30561 lượt xem

Tập 12

28406 lượt xem

Tập 13

27295 lượt xem

Tập 14

28427 lượt xem

Tập 15

35933 lượt xem

Tập 16

18510 lượt xem

Tập 17

18828 lượt xem

Tập 18

19032 lượt xem

Tập 19

18297 lượt xem

Tập 20

20559 lượt xem

Tập 21

18542 lượt xem

Tập 22

23166 lượt xem

Tập 23

14539 lượt xem

Tập 24

15329 lượt xem

Tập 25

16230 lượt xem

Tập 26

14821 lượt xem

Tập 27

15936 lượt xem

Tập 28

16266 lượt xem

Tập 29

14179 lượt xem

Tập 30

18090 lượt xem

Tập 31

14698 lượt xem

Tập 32

16022 lượt xem

Tập 33

15926 lượt xem

Tập 34

16311 lượt xem

Tập 35

17303 lượt xem

Tập 36

15546 lượt xem

Tập 37

14465 lượt xem

Tập 38

16236 lượt xem

Tập 39

19822 lượt xem

Tập 40

38414 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 13

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng