Chọn tập 27/40

Tập 1

371385 lượt xem

Tập 2

53373 lượt xem

Tập 3

43040 lượt xem

Tập 4

39560 lượt xem

Tập 5

39485 lượt xem

Tập 6

37247 lượt xem

Tập 7

33777 lượt xem

Tập 8

30136 lượt xem

Tập 9

27662 lượt xem

Tập 10

30949 lượt xem

Tập 11

30197 lượt xem

Tập 12

28033 lượt xem

Tập 13

26979 lượt xem

Tập 14

28090 lượt xem

Tập 15

35606 lượt xem

Tập 16

18221 lượt xem

Tập 17

18512 lượt xem

Tập 18

18715 lượt xem

Tập 19

17991 lượt xem

Tập 20

20223 lượt xem

Tập 21

18246 lượt xem

Tập 22

22882 lượt xem

Tập 23

14208 lượt xem

Tập 24

15024 lượt xem

Tập 25

15862 lượt xem

Tập 26

14449 lượt xem

Tập 27

15610 lượt xem

Tập 28

15880 lượt xem

Tập 29

13817 lượt xem

Tập 30

17659 lượt xem

Tập 31

14380 lượt xem

Tập 32

15642 lượt xem

Tập 33

15555 lượt xem

Tập 34

15964 lượt xem

Tập 35

16957 lượt xem

Tập 36

15239 lượt xem

Tập 37

14174 lượt xem

Tập 38

15910 lượt xem

Tập 39

19356 lượt xem

Tập 40

37455 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 27

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng