Chọn tập 28/40

Tập 1

199547 lượt xem

Tập 2

28514 lượt xem

Tập 3

20394 lượt xem

Tập 4

17947 lượt xem

Tập 5

19930 lượt xem

Tập 6

19135 lượt xem

Tập 7

18300 lượt xem

Tập 8

15616 lượt xem

Tập 9

14293 lượt xem

Tập 10

15240 lượt xem

Tập 11

15651 lượt xem

Tập 12

15055 lượt xem

Tập 13

15629 lượt xem

Tập 14

16151 lượt xem

Tập 15

23969 lượt xem

Tập 16

7456 lượt xem

Tập 17

7133 lượt xem

Tập 18

6959 lượt xem

Tập 19

6940 lượt xem

Tập 20

7644 lượt xem

Tập 21

7121 lượt xem

Tập 22

12409 lượt xem

Tập 23

3783 lượt xem

Tập 24

3920 lượt xem

Tập 25

3819 lượt xem

Tập 26

3444 lượt xem

Tập 27

3628 lượt xem

Tập 28

3572 lượt xem

Tập 29

3461 lượt xem

Tập 30

4027 lượt xem

Tập 31

3453 lượt xem

Tập 32

3321 lượt xem

Tập 33

3234 lượt xem

Tập 34

3775 lượt xem

Tập 35

3406 lượt xem

Tập 36

3113 lượt xem

Tập 37

3178 lượt xem

Tập 38

3311 lượt xem

Tập 39

3629 lượt xem

Tập 40

6865 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 28

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng