Chọn tập 1/40

Tập 1

214367 lượt xem

Tập 2

30169 lượt xem

Tập 3

22962 lượt xem

Tập 4

19835 lượt xem

Tập 5

21818 lượt xem

Tập 6

20997 lượt xem

Tập 7

19790 lượt xem

Tập 8

17083 lượt xem

Tập 9

15636 lượt xem

Tập 10

16517 lượt xem

Tập 11

17514 lượt xem

Tập 12

16426 lượt xem

Tập 13

16910 lượt xem

Tập 14

17461 lượt xem

Tập 15

25265 lượt xem

Tập 16

8789 lượt xem

Tập 17

8651 lượt xem

Tập 18

8577 lượt xem

Tập 19

8394 lượt xem

Tập 20

9410 lượt xem

Tập 21

8689 lượt xem

Tập 22

13717 lượt xem

Tập 23

5115 lượt xem

Tập 24

5530 lượt xem

Tập 25

5368 lượt xem

Tập 26

4872 lượt xem

Tập 27

5468 lượt xem

Tập 28

5235 lượt xem

Tập 29

4953 lượt xem

Tập 30

6382 lượt xem

Tập 31

4933 lượt xem

Tập 32

4918 lượt xem

Tập 33

4812 lượt xem

Tập 34

5392 lượt xem

Tập 35

5195 lượt xem

Tập 36

4749 lượt xem

Tập 37

4712 lượt xem

Tập 38

4891 lượt xem

Tập 39

5467 lượt xem

Tập 40

10341 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng