Chọn tập 1/40

Tập 1

376359 lượt xem

Tập 2

54201 lượt xem

Tập 3

43729 lượt xem

Tập 4

40284 lượt xem

Tập 5

40092 lượt xem

Tập 6

37757 lượt xem

Tập 7

34199 lượt xem

Tập 8

30525 lượt xem

Tập 9

28014 lượt xem

Tập 10

31520 lượt xem

Tập 11

30552 lượt xem

Tập 12

28399 lượt xem

Tập 13

27288 lượt xem

Tập 14

28421 lượt xem

Tập 15

35928 lượt xem

Tập 16

18504 lượt xem

Tập 17

18824 lượt xem

Tập 18

19029 lượt xem

Tập 19

18292 lượt xem

Tập 20

20554 lượt xem

Tập 21

18537 lượt xem

Tập 22

23165 lượt xem

Tập 23

14532 lượt xem

Tập 24

15321 lượt xem

Tập 25

16219 lượt xem

Tập 26

14813 lượt xem

Tập 27

15932 lượt xem

Tập 28

16257 lượt xem

Tập 29

14172 lượt xem

Tập 30

18083 lượt xem

Tập 31

14692 lượt xem

Tập 32

16017 lượt xem

Tập 33

15917 lượt xem

Tập 34

16308 lượt xem

Tập 35

17298 lượt xem

Tập 36

15544 lượt xem

Tập 37

14463 lượt xem

Tập 38

16233 lượt xem

Tập 39

19815 lượt xem

Tập 40

38403 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng