Chọn tập 1/40

Tập 1

209280 lượt xem

Tập 2

29777 lượt xem

Tập 3

21934 lượt xem

Tập 4

19179 lượt xem

Tập 5

21090 lượt xem

Tập 6

20258 lượt xem

Tập 7

19217 lượt xem

Tập 8

16537 lượt xem

Tập 9

15183 lượt xem

Tập 10

16034 lượt xem

Tập 11

16701 lượt xem

Tập 12

15889 lượt xem

Tập 13

16347 lượt xem

Tập 14

16854 lượt xem

Tập 15

24691 lượt xem

Tập 16

8164 lượt xem

Tập 17

7828 lượt xem

Tập 18

7746 lượt xem

Tập 19

7589 lượt xem

Tập 20

8353 lượt xem

Tập 21

7786 lượt xem

Tập 22

12979 lượt xem

Tập 23

4371 lượt xem

Tập 24

4529 lượt xem

Tập 25

4413 lượt xem

Tập 26

3995 lượt xem

Tập 27

4227 lượt xem

Tập 28

4174 lượt xem

Tập 29

4058 lượt xem

Tập 30

4818 lượt xem

Tập 31

4015 lượt xem

Tập 32

3961 lượt xem

Tập 33

3868 lượt xem

Tập 34

4381 lượt xem

Tập 35

4084 lượt xem

Tập 36

3744 lượt xem

Tập 37

3722 lượt xem

Tập 38

3831 lượt xem

Tập 39

4185 lượt xem

Tập 40

8040 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng