Người Về Từ Sao Hỏa - The Martian

Chia sẻ 8/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Mark được cho rằng đã tử nạn sau một trận bão trên Sao Hỏa và bị bỏ rơi. Tuy nhiên, anh may mắn sống... Mở rộng