Nguyện Cầu Cho Một Giấc Mơ - Requiem For A Dream

Chia sẻ 8.3/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Ma túy. Họ tiêu thụ tâm trí, cơ thể và tâm hồn. Một khi bạn đang nối, bạn đang nối. Bốn cuộc sống. B... Mở rộng