Nhà Trắng Thất Thủ - Olympus Has Fallen

Chia sẻ 6.5/10

Tóm tắt:

Chuyện bắt đầu khi Tổng thống bị bắt cóc bởi một tên khủng bố được mệnh danh là luôn đi trước mọi n... Mở rộng