Nhân Tính - Frailty

Chia sẻ 7.3/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một người góa vợ ở Texas nuôi hai đứa con trai còn nhỏ. Từ một người hiền lành, ngày kia anh thức dậ... Mở rộng