Những Cánh Chim Lạc Lối - Lost Birds

Chia sẻ 6.7/10

Tóm tắt:

Bộ phim kỳ thú về hai đứa trẻ Thổ Nhĩ Kỳ trẻ tuổi trở về từ các cánh đồng để tìm gia đình họ. Một câ... Mở rộng

Thông tin: