Những Kẻ Nghiện Ngập - Drugstore Cowboy

Chia sẻ 7.4/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bob và vợ anh, Diane đều là những người nghiện ma túy cướp bóc các cửa hàng để nuôi thói quen của họ... Mở rộng