Những Kẻ Sống Sót - Left Behind

Chia sẻ 5.5/10

Tóm tắt:

Chiếc máy bay Boeing 747 trong chuyến bay đến London thì bất ngờ các hành khách biến mất một cách bí... Mở rộng

Thông tin: