Chọn tập 1/22

Tập 1

31164 lượt xem

Tập 2

6351 lượt xem

Tập 3

4987 lượt xem

Tập 4

4335 lượt xem

Tập 5

5491 lượt xem

Tập 6

5522 lượt xem

Tập 7

5595 lượt xem

Tập 8

5756 lượt xem

Tập 9

6797 lượt xem

Tập 10

5783 lượt xem

Tập 11

5923 lượt xem

Tập 12

5601 lượt xem

Tập 13

5380 lượt xem

Tập 14

5898 lượt xem

Tập 15

6488 lượt xem

Tập 16

6159 lượt xem

Tập 17

6489 lượt xem

Tập 18

10101 lượt xem

Tập 19

9847 lượt xem

Tập 20

12977 lượt xem

Tập 21

11549 lượt xem

Tập 22

18256 lượt xem

Những Khúc Sông Dậy Sóng - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim xoay quanh vấn nạn khai thác cát lậu ở những vùng ven sông gây ra cảnh xói mòn lòng sông, sụp l... Mở rộng