Chọn tập 1/22

Tập 1

39059 lượt xem

Tập 2

7337 lượt xem

Tập 3

5733 lượt xem

Tập 4

4868 lượt xem

Tập 5

6060 lượt xem

Tập 6

6211 lượt xem

Tập 7

6307 lượt xem

Tập 8

6439 lượt xem

Tập 9

7483 lượt xem

Tập 10

6559 lượt xem

Tập 11

6660 lượt xem

Tập 12

6406 lượt xem

Tập 13

6100 lượt xem

Tập 14

6706 lượt xem

Tập 15

7355 lượt xem

Tập 16

6894 lượt xem

Tập 17

7252 lượt xem

Tập 18

10986 lượt xem

Tập 19

10709 lượt xem

Tập 20

14109 lượt xem

Tập 21

12786 lượt xem

Tập 22

20401 lượt xem

Những Khúc Sông Dậy Sóng - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim xoay quanh vấn nạn khai thác cát lậu ở những vùng ven sông gây ra cảnh xói mòn lòng sông, sụp l... Mở rộng