Chọn tập 1/22

Tập 1

30662 lượt xem

Tập 2

6281 lượt xem

Tập 3

4936 lượt xem

Tập 4

4290 lượt xem

Tập 5

5294 lượt xem

Tập 6

5326 lượt xem

Tập 7

5480 lượt xem

Tập 8

5602 lượt xem

Tập 9

6534 lượt xem

Tập 10

5567 lượt xem

Tập 11

5739 lượt xem

Tập 12

5425 lượt xem

Tập 13

5227 lượt xem

Tập 14

5765 lượt xem

Tập 15

6318 lượt xem

Tập 16

5942 lượt xem

Tập 17

6413 lượt xem

Tập 18

9888 lượt xem

Tập 19

9592 lượt xem

Tập 20

12585 lượt xem

Tập 21

11243 lượt xem

Tập 22

17708 lượt xem

Những Khúc Sông Dậy Sóng - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim xoay quanh vấn nạn khai thác cát lậu ở những vùng ven sông gây ra cảnh xói mòn lòng sông, sụp l... Mở rộng