Những Linh Hồn Chết - Dead Souls

Chia sẻ

Tóm tắt:

Vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình, Johnny Petrie phát hiện ra rằng anh đã được thừa hưởng trang trạ... Mở rộng

Thông tin: