Nhượng Tử Đan Phi - Let The Bullets Fly

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung nói về cuộc chiến đẫm máu giữa một băng trộm và một băng giang hồ ở tỉnh lẻ vào thập niên 2... Mở rộng

Thông tin: