Nơi Ngủ Của Florence - Where Florence Sleeps

Chia sẻ 7.0/10

Tóm tắt:

Hideki Sato, người thừa kế của một công ty gia đình về hóa chất bị bắt cóc. Tiền chuộc là Nước mắt ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 6391

Đạo diễn: Katsuto Kobayashi, Kenji Kobayashi

Thể loại: Hành Động

Năm: 2016

Quốc gia: Nhật Bản

Diễn viên: Mikihisa Azuma, Ryo Fujimoto, Mansaku Ikeuchi