Nữ Hào Hiệp - Executioners

Chia sẻ 5.8/10

Tóm tắt:

Thành phố bị tàn phá bởi vũ khí hạt nhân. Một tên ác quỷ với gương mặt và thân thể bị biến dạng nắm ... Mở rộng

Thông tin: