Chọn tập 1/24

Tập 1

32825 lượt xem

Tập 2

4521 lượt xem

Tập 3

3405 lượt xem

Tập 4

3009 lượt xem

Tập 5

2784 lượt xem

Tập 6

2453 lượt xem

Tập 7

2199 lượt xem

Tập 8

2134 lượt xem

Tập 9

2009 lượt xem

Tập 10

2261 lượt xem

Tập 11

2250 lượt xem

Tập 12

2148 lượt xem

Tập 13

2032 lượt xem

Tập 14

1897 lượt xem

Tập 15

1814 lượt xem

Tập 16

1780 lượt xem

Tập 17

1736 lượt xem

Tập 18

1697 lượt xem

Tập 19

1729 lượt xem

Tập 20

1823 lượt xem

Tập 21

1696 lượt xem

Tập 22

1574 lượt xem

Tập 23

1747 lượt xem

Tập 24

3016 lượt xem

Nữ Hoàng Lớp Học - The Queen's Classroom - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Cô giáo chính trong phim Lớp Học Của Nữ Vương là Ma Yeo Jin - người lạnh lùng, có cách dạy đặc biệt,... Mở rộng