Chọn tập 1/24

Tập 1

28696 lượt xem

Tập 2

4085 lượt xem

Tập 3

3045 lượt xem

Tập 4

2684 lượt xem

Tập 5

2432 lượt xem

Tập 6

2148 lượt xem

Tập 7

1931 lượt xem

Tập 8

1868 lượt xem

Tập 9

1726 lượt xem

Tập 10

1961 lượt xem

Tập 11

1926 lượt xem

Tập 12

1889 lượt xem

Tập 13

1769 lượt xem

Tập 14

1659 lượt xem

Tập 15

1579 lượt xem

Tập 16

1572 lượt xem

Tập 17

1524 lượt xem

Tập 18

1482 lượt xem

Tập 19

1494 lượt xem

Tập 20

1580 lượt xem

Tập 21

1462 lượt xem

Tập 22

1366 lượt xem

Tập 23

1533 lượt xem

Tập 24

2686 lượt xem

Nữ Hoàng Lớp Học - The Queen's Classroom - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Cô giáo chính trong phim Lớp Học Của Nữ Vương là Ma Yeo Jin - người lạnh lùng, có cách dạy đặc biệt,... Mở rộng