Chọn tập 1/24

Tập 1

31244 lượt xem

Tập 2

4357 lượt xem

Tập 3

3254 lượt xem

Tập 4

2885 lượt xem

Tập 5

2636 lượt xem

Tập 6

2340 lượt xem

Tập 7

2091 lượt xem

Tập 8

2036 lượt xem

Tập 9

1896 lượt xem

Tập 10

2146 lượt xem

Tập 11

2128 lượt xem

Tập 12

2038 lượt xem

Tập 13

1900 lượt xem

Tập 14

1782 lượt xem

Tập 15

1696 lượt xem

Tập 16

1682 lượt xem

Tập 17

1636 lượt xem

Tập 18

1579 lượt xem

Tập 19

1603 lượt xem

Tập 20

1704 lượt xem

Tập 21

1581 lượt xem

Tập 22

1468 lượt xem

Tập 23

1653 lượt xem

Tập 24

2847 lượt xem

Nữ Hoàng Lớp Học - The Queen's Classroom - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Cô giáo chính trong phim Lớp Học Của Nữ Vương là Ma Yeo Jin - người lạnh lùng, có cách dạy đặc biệt,... Mở rộng