Chọn tập 1/24

Tập 1

27545 lượt xem

Tập 2

3933 lượt xem

Tập 3

2948 lượt xem

Tập 4

2593 lượt xem

Tập 5

2364 lượt xem

Tập 6

2076 lượt xem

Tập 7

1863 lượt xem

Tập 8

1814 lượt xem

Tập 9

1670 lượt xem

Tập 10

1896 lượt xem

Tập 11

1874 lượt xem

Tập 12

1840 lượt xem

Tập 13

1717 lượt xem

Tập 14

1611 lượt xem

Tập 15

1532 lượt xem

Tập 16

1524 lượt xem

Tập 17

1485 lượt xem

Tập 18

1435 lượt xem

Tập 19

1446 lượt xem

Tập 20

1548 lượt xem

Tập 21

1426 lượt xem

Tập 22

1330 lượt xem

Tập 23

1485 lượt xem

Tập 24

2604 lượt xem

Nữ Hoàng Lớp Học - The Queen's Classroom - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Cô giáo chính trong phim Lớp Học Của Nữ Vương là Ma Yeo Jin - người lạnh lùng, có cách dạy đặc biệt,... Mở rộng