Chọn tập 1/24

Tập 1

202644 lượt xem

Tập 2

33861 lượt xem

Tập 3

27994 lượt xem

Tập 4

26149 lượt xem

Tập 5

24573 lượt xem

Tập 6

23266 lượt xem

Tập 7

21387 lượt xem

Tập 8

19990 lượt xem

Tập 9

21060 lượt xem

Tập 10

22749 lượt xem

Tập 11

22581 lượt xem

Tập 12

21298 lượt xem

Tập 13

19585 lượt xem

Tập 14

18823 lượt xem

Tập 15

18957 lượt xem

Tập 16

17790 lượt xem

Tập 17

17221 lượt xem

Tập 18

17650 lượt xem

Tập 19

17696 lượt xem

Tập 20

17661 lượt xem

Tập 21

17067 lượt xem

Tập 22

16849 lượt xem

Tập 23

17640 lượt xem

Tập 24

29341 lượt xem

Nữ Hoàng Lớp Học - The Queen's Classroom - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Cô giáo chính trong phim Lớp Học Của Nữ Vương là Ma Yeo Jin - người lạnh lùng, có cách dạy đặc biệt,... Mở rộng