Chọn tập 1/24

Tập 1

33926 lượt xem

Tập 2

4614 lượt xem

Tập 3

3498 lượt xem

Tập 4

3071 lượt xem

Tập 5

2874 lượt xem

Tập 6

2526 lượt xem

Tập 7

2303 lượt xem

Tập 8

2230 lượt xem

Tập 9

2089 lượt xem

Tập 10

2362 lượt xem

Tập 11

2351 lượt xem

Tập 12

2223 lượt xem

Tập 13

2122 lượt xem

Tập 14

1991 lượt xem

Tập 15

1928 lượt xem

Tập 16

1864 lượt xem

Tập 17

1832 lượt xem

Tập 18

1791 lượt xem

Tập 19

1824 lượt xem

Tập 20

1910 lượt xem

Tập 21

1771 lượt xem

Tập 22

1655 lượt xem

Tập 23

1823 lượt xem

Tập 24

3124 lượt xem

Nữ Hoàng Lớp Học - The Queen's Classroom - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Cô giáo chính trong phim Lớp Học Của Nữ Vương là Ma Yeo Jin - người lạnh lùng, có cách dạy đặc biệt,... Mở rộng