Chọn tập 1/24

Tập 1

37452 lượt xem

Tập 2

5009 lượt xem

Tập 3

3819 lượt xem

Tập 4

3384 lượt xem

Tập 5

3339 lượt xem

Tập 6

2902 lượt xem

Tập 7

2768 lượt xem

Tập 8

2700 lượt xem

Tập 9

2696 lượt xem

Tập 10

2917 lượt xem

Tập 11

2941 lượt xem

Tập 12

2678 lượt xem

Tập 13

2616 lượt xem

Tập 14

2462 lượt xem

Tập 15

2478 lượt xem

Tập 16

2293 lượt xem

Tập 17

2292 lượt xem

Tập 18

2198 lượt xem

Tập 19

2312 lượt xem

Tập 20

2376 lượt xem

Tập 21

2139 lượt xem

Tập 22

2045 lượt xem

Tập 23

2179 lượt xem

Tập 24

3606 lượt xem

Nữ Hoàng Lớp Học - The Queen's Classroom - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Cô giáo chính trong phim Lớp Học Của Nữ Vương là Ma Yeo Jin - người lạnh lùng, có cách dạy đặc biệt,... Mở rộng