Chọn tập 1/24

Tập 1

37428 lượt xem

Tập 2

5004 lượt xem

Tập 3

3817 lượt xem

Tập 4

3382 lượt xem

Tập 5

3334 lượt xem

Tập 6

2896 lượt xem

Tập 7

2764 lượt xem

Tập 8

2695 lượt xem

Tập 9

2690 lượt xem

Tập 10

2910 lượt xem

Tập 11

2932 lượt xem

Tập 12

2668 lượt xem

Tập 13

2606 lượt xem

Tập 14

2455 lượt xem

Tập 15

2470 lượt xem

Tập 16

2285 lượt xem

Tập 17

2285 lượt xem

Tập 18

2189 lượt xem

Tập 19

2299 lượt xem

Tập 20

2359 lượt xem

Tập 21

2127 lượt xem

Tập 22

2033 lượt xem

Tập 23

2172 lượt xem

Tập 24

3595 lượt xem

Nữ Hoàng Lớp Học - The Queen's Classroom - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Cô giáo chính trong phim Lớp Học Của Nữ Vương là Ma Yeo Jin - người lạnh lùng, có cách dạy đặc biệt,... Mở rộng