Ông Hoàng Tiền Chuộc - Suicide Kings

Chia sẻ 7.0/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một nhóm thanh niên giam giữ ông chủ của họ như là con tin và đòi tiền chuộc. Tuy nhiên họ thay đổi ... Mở rộng