Chọn tập 1/50

Tập 1

75545 lượt xem

Tập 2

1897 lượt xem

Tập 3

927 lượt xem

Tập 4

1037 lượt xem

Tập 5

892 lượt xem

Tập 6

562 lượt xem

Tập 7

1104 lượt xem

Tập 8

646 lượt xem

Tập 9

706 lượt xem

Tập 10

592 lượt xem

Tập 11

567 lượt xem

Tập 12

529 lượt xem

Tập 13

476 lượt xem

Tập 14

499 lượt xem

Tập 15

588 lượt xem

Tập 16

485 lượt xem

Tập 17

430 lượt xem

Tập 18

412 lượt xem

Tập 19

678 lượt xem

Tập 20

472 lượt xem

Tập 21

600 lượt xem

Tập 22

493 lượt xem

Tập 23

604 lượt xem

Tập 24

494 lượt xem

Tập 25

532 lượt xem

Tập 26

396 lượt xem

Tập 27

477 lượt xem

Tập 28

540 lượt xem

Tập 29

439 lượt xem

Tập 30

584 lượt xem

Tập 31

385 lượt xem

Tập 32

434 lượt xem

Tập 33

242 lượt xem

Tập 34

531 lượt xem

Tập 35

483 lượt xem

Tập 36

469 lượt xem

Tập 37

468 lượt xem

Tập 38

394 lượt xem

Tập 39

536 lượt xem

Tập 40

568 lượt xem

Tập 41

412 lượt xem

Tập 42

478 lượt xem

Tập 43

357 lượt xem

Tập 44

2005 lượt xem

Tập 45

792 lượt xem

Tập 46

487 lượt xem

Tập 47

239 lượt xem

Tập 48

1568 lượt xem

Tập 49

1161 lượt xem

Tập 50

3282 lượt xem

Phải Lòng DoJeon - Jeong DoJeon - Tập 1

Chia sẻ 8.6/10

Trailer

X

Tóm tắt:

Phim nói về Jeong De Jeon, một vị quan và nho sĩ nổi tiếng từ thế kỉ thứ 14. Với nhiều người Hàn, ôn... Mở rộng