Phận Lớp Trưởng 3 (Tránh Duyên - Tướng Quân Parody) I Nhạc chế I Cua Mề

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phận lớp trưởng đâu phải ai cũng thấu? Làm gì cũng dễ động chạm đám bạn cùng lớp, làm gì cũng thành ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 56908

Đạo diễn: Trịnh Xuân Thái

Thể loại: Hài, Giải trí

Năm: 2020

Quốc gia: Việt Nam

Diễn viên: Đào Nguyễn Ánh, Chiêu Minh, Trung Be, Tú Anh