Phi Hổ - First Option

Chia sẻ 5.9/10

Tóm tắt:

Một trùm ma túy khét tiếng đến Hồng Kông với mục đích vận chuyển một khối lượng ma túy lớn sang châu... Mở rộng