Phi Vụ Hạt Dẻ 2: Công Viên Đại Chiến - The Nut Job 2

Chia sẻ 5.4/10

Tóm tắt:

Chú sóc chuột Surly và những người bạn của mình đã có cuộc sống đầy sung sướng khi lẩn trốn trong tầ... Mở rộng

Thông tin: