Phi Vụ Lừa Đảo - Four Kings

Chia sẻ 6/10

Tóm tắt:

Sian là một tay chuyên làm giả và bán những mảnh bùa Phật giả. Sian có một đứa cháu trai là Riang. A... Mở rộng