Phim Trường Ma

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khi đang quay phim tại một ngôi nhà bỏ hoang, đoàn phim lấy đề tài người đột biến bỗng gặp nhiều sự ... Mở rộng