Pi - Pi

Chia sẻ 7.5/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Max, một nhà toán học thiên tài, đã tạo ra một siêu máy tính ở nhà hòng tìm kiếm chìa khoá để hiểu đ... Mở rộng