Quái Thú Vô Hình - The Predator

Chia sẻ 5.6/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Là phần thứ tư của loạt phim Predator, phim là nỗ lực tái khởi động tiếp theo mà hãng Fox dành cho t... Mở rộng

Thông tin: