Quái Vật Ác Chiến Người Hành Tinh - Monsters Vs. Aliens

Chia sẻ 6.5/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Trong phim Quái Vật Ác Chiến Người Hành Tinh, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra ngay trong lễ cưới của S... Mở rộng