Chọn tập 1/43

Tập 1

9205 lượt xem

Tập 2

809 lượt xem

Tập 3

527 lượt xem

Tập 4

441 lượt xem

Tập 5

395 lượt xem

Tập 6

364 lượt xem

Tập 7

356 lượt xem

Tập 8

334 lượt xem

Tập 9

349 lượt xem

Tập 10

292 lượt xem

Tập 11

272 lượt xem

Tập 12

271 lượt xem

Tập 13

246 lượt xem

Tập 14

235 lượt xem

Tập 15

220 lượt xem

Tập 16

208 lượt xem

Tập 17

211 lượt xem

Tập 18

218 lượt xem

Tập 19

223 lượt xem

Tập 20

279 lượt xem

Tập 21

250 lượt xem

Tập 22

229 lượt xem

Tập 23

239 lượt xem

Tập 24

222 lượt xem

Tập 25

194 lượt xem

Tập 26

214 lượt xem

Tập 27

207 lượt xem

Tập 28

218 lượt xem

Tập 29

235 lượt xem

Tập 30

285 lượt xem

Tập 31

240 lượt xem

Tập 32

248 lượt xem

Tập 33

240 lượt xem

Tập 34

236 lượt xem

Tập 35

239 lượt xem

Tập 36

273 lượt xem

Tập 37

225 lượt xem

Tập 38

224 lượt xem

Tập 39

199 lượt xem

Tập 40

249 lượt xem

Tập 41

265 lượt xem

Tập 42

271 lượt xem

Tập 43

485 lượt xem

Quân Tử Lập Thân - The Ordinary Person Character - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Triển Đại Bằng vốn là một cựu phóng viên, và nay anh là một nhà sản xuất chương trình. Sau khi cuộc ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 16361

Đạo diễn: Từ Tông Chính

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2017

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Tưởng Hân, Lâm Vĩnh Khang, Đồng Lôi