Chọn tập 1/43

Tập 1

8045 lượt xem

Tập 2

748 lượt xem

Tập 3

476 lượt xem

Tập 4

395 lượt xem

Tập 5

341 lượt xem

Tập 6

314 lượt xem

Tập 7

313 lượt xem

Tập 8

285 lượt xem

Tập 9

292 lượt xem

Tập 10

228 lượt xem

Tập 11

229 lượt xem

Tập 12

233 lượt xem

Tập 13

220 lượt xem

Tập 14

212 lượt xem

Tập 15

197 lượt xem

Tập 16

177 lượt xem

Tập 17

181 lượt xem

Tập 18

190 lượt xem

Tập 19

202 lượt xem

Tập 20

237 lượt xem

Tập 21

222 lượt xem

Tập 22

203 lượt xem

Tập 23

200 lượt xem

Tập 24

193 lượt xem

Tập 25

165 lượt xem

Tập 26

176 lượt xem

Tập 27

168 lượt xem

Tập 28

184 lượt xem

Tập 29

188 lượt xem

Tập 30

235 lượt xem

Tập 31

183 lượt xem

Tập 32

209 lượt xem

Tập 33

203 lượt xem

Tập 34

198 lượt xem

Tập 35

204 lượt xem

Tập 36

235 lượt xem

Tập 37

190 lượt xem

Tập 38

182 lượt xem

Tập 39

159 lượt xem

Tập 40

213 lượt xem

Tập 41

219 lượt xem

Tập 42

221 lượt xem

Tập 43

417 lượt xem

Quân Tử Lập Thân - The Ordinary Person Character - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Triển Đại Bằng vốn là một cựu phóng viên, và nay anh là một nhà sản xuất chương trình. Sau khi cuộc ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 11415

Đạo diễn: Từ Tông Chính

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2017

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Tưởng Hân, Lâm Vĩnh Khang, Đồng Lôi