Chọn tập 1/43

Tập 1

8973 lượt xem

Tập 2

799 lượt xem

Tập 3

514 lượt xem

Tập 4

432 lượt xem

Tập 5

383 lượt xem

Tập 6

356 lượt xem

Tập 7

346 lượt xem

Tập 8

320 lượt xem

Tập 9

342 lượt xem

Tập 10

275 lượt xem

Tập 11

257 lượt xem

Tập 12

259 lượt xem

Tập 13

235 lượt xem

Tập 14

226 lượt xem

Tập 15

211 lượt xem

Tập 16

198 lượt xem

Tập 17

202 lượt xem

Tập 18

209 lượt xem

Tập 19

216 lượt xem

Tập 20

259 lượt xem

Tập 21

238 lượt xem

Tập 22

216 lượt xem

Tập 23

215 lượt xem

Tập 24

203 lượt xem

Tập 25

178 lượt xem

Tập 26

189 lượt xem

Tập 27

182 lượt xem

Tập 28

198 lượt xem

Tập 29

199 lượt xem

Tập 30

246 lượt xem

Tập 31

195 lượt xem

Tập 32

219 lượt xem

Tập 33

216 lượt xem

Tập 34

209 lượt xem

Tập 35

221 lượt xem

Tập 36

247 lượt xem

Tập 37

205 lượt xem

Tập 38

206 lượt xem

Tập 39

172 lượt xem

Tập 40

224 lượt xem

Tập 41

233 lượt xem

Tập 42

238 lượt xem

Tập 43

448 lượt xem

Quân Tử Lập Thân - The Ordinary Person Character - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Triển Đại Bằng vốn là một cựu phóng viên, và nay anh là một nhà sản xuất chương trình. Sau khi cuộc ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 15337

Đạo diễn: Từ Tông Chính

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2017

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Tưởng Hân, Lâm Vĩnh Khang, Đồng Lôi