Chọn tập 1/43

Tập 1

8443 lượt xem

Tập 2

766 lượt xem

Tập 3

488 lượt xem

Tập 4

414 lượt xem

Tập 5

358 lượt xem

Tập 6

336 lượt xem

Tập 7

326 lượt xem

Tập 8

302 lượt xem

Tập 9

308 lượt xem

Tập 10

241 lượt xem

Tập 11

245 lượt xem

Tập 12

245 lượt xem

Tập 13

227 lượt xem

Tập 14

218 lượt xem

Tập 15

203 lượt xem

Tập 16

185 lượt xem

Tập 17

189 lượt xem

Tập 18

197 lượt xem

Tập 19

211 lượt xem

Tập 20

244 lượt xem

Tập 21

227 lượt xem

Tập 22

209 lượt xem

Tập 23

204 lượt xem

Tập 24

197 lượt xem

Tập 25

171 lượt xem

Tập 26

181 lượt xem

Tập 27

175 lượt xem

Tập 28

190 lượt xem

Tập 29

193 lượt xem

Tập 30

242 lượt xem

Tập 31

188 lượt xem

Tập 32

216 lượt xem

Tập 33

208 lượt xem

Tập 34

203 lượt xem

Tập 35

214 lượt xem

Tập 36

242 lượt xem

Tập 37

200 lượt xem

Tập 38

197 lượt xem

Tập 39

168 lượt xem

Tập 40

217 lượt xem

Tập 41

226 lượt xem

Tập 42

230 lượt xem

Tập 43

432 lượt xem

Quân Tử Lập Thân - The Ordinary Person Character - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Triển Đại Bằng vốn là một cựu phóng viên, và nay anh là một nhà sản xuất chương trình. Sau khi cuộc ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 13079

Đạo diễn: Từ Tông Chính

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2017

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Tưởng Hân, Lâm Vĩnh Khang, Đồng Lôi