Chọn tập 1/43

Tập 1

9301 lượt xem

Tập 2

813 lượt xem

Tập 3

528 lượt xem

Tập 4

442 lượt xem

Tập 5

396 lượt xem

Tập 6

365 lượt xem

Tập 7

358 lượt xem

Tập 8

336 lượt xem

Tập 9

351 lượt xem

Tập 10

296 lượt xem

Tập 11

274 lượt xem

Tập 12

273 lượt xem

Tập 13

248 lượt xem

Tập 14

237 lượt xem

Tập 15

223 lượt xem

Tập 16

211 lượt xem

Tập 17

214 lượt xem

Tập 18

220 lượt xem

Tập 19

224 lượt xem

Tập 20

281 lượt xem

Tập 21

252 lượt xem

Tập 22

234 lượt xem

Tập 23

241 lượt xem

Tập 24

227 lượt xem

Tập 25

199 lượt xem

Tập 26

216 lượt xem

Tập 27

210 lượt xem

Tập 28

220 lượt xem

Tập 29

239 lượt xem

Tập 30

287 lượt xem

Tập 31

243 lượt xem

Tập 32

250 lượt xem

Tập 33

245 lượt xem

Tập 34

241 lượt xem

Tập 35

241 lượt xem

Tập 36

277 lượt xem

Tập 37

228 lượt xem

Tập 38

225 lượt xem

Tập 39

203 lượt xem

Tập 40

252 lượt xem

Tập 41

269 lượt xem

Tập 42

274 lượt xem

Tập 43

489 lượt xem

Quân Tử Lập Thân - The Ordinary Person Character - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Triển Đại Bằng vốn là một cựu phóng viên, và nay anh là một nhà sản xuất chương trình. Sau khi cuộc ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 16761

Đạo diễn: Từ Tông Chính

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2017

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Tưởng Hân, Lâm Vĩnh Khang, Đồng Lôi