Chọn tập 1/43

Tập 1

19750 lượt xem

Tập 2

1544 lượt xem

Tập 3

990 lượt xem

Tập 4

812 lượt xem

Tập 5

748 lượt xem

Tập 6

688 lượt xem

Tập 7

666 lượt xem

Tập 8

623 lượt xem

Tập 9

658 lượt xem

Tập 10

621 lượt xem

Tập 11

593 lượt xem

Tập 12

519 lượt xem

Tập 13

499 lượt xem

Tập 14

474 lượt xem

Tập 15

431 lượt xem

Tập 16

405 lượt xem

Tập 17

472 lượt xem

Tập 18

450 lượt xem

Tập 19

452 lượt xem

Tập 20

574 lượt xem

Tập 21

556 lượt xem

Tập 22

505 lượt xem

Tập 23

474 lượt xem

Tập 24

473 lượt xem

Tập 25

451 lượt xem

Tập 26

486 lượt xem

Tập 27

475 lượt xem

Tập 28

502 lượt xem

Tập 29

473 lượt xem

Tập 30

575 lượt xem

Tập 31

508 lượt xem

Tập 32

513 lượt xem

Tập 33

516 lượt xem

Tập 34

512 lượt xem

Tập 35

537 lượt xem

Tập 36

622 lượt xem

Tập 37

523 lượt xem

Tập 38

517 lượt xem

Tập 39

471 lượt xem

Tập 40

590 lượt xem

Tập 41

605 lượt xem

Tập 42

735 lượt xem

Tập 43

1329 lượt xem

Quân Tử Lập Thân - The Ordinary Person Character - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Triển Đại Bằng vốn là một cựu phóng viên, và nay anh là một nhà sản xuất chương trình. Sau khi cuộc ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 19750

Đạo diễn: Từ Tông Chính

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2017

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Tưởng Hân, Lâm Vĩnh Khang, Đồng Lôi