Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amity: Awakening

Chia sẻ

Tóm tắt:

Belle, em gái của cô bé Juliet, và anh em sinh đôi James di chuyển vào một ngôi nhà mới với người mẹ... Mở rộng